HYUNDAI BÌNH ĐỊNH

CHẤT LƯỢNG – UY TÍN – TẬN TÂM

Hyundai Grand i10 Hatchback

Giá: Liên hệ

Giá chỉ từ 402.200.000 đ
Khuyến Mại
Giảm tiền mặt đến 10.000.000 đ Tặng gói phụ kiện trị giá 5.000.000 đ

Giá: Liên hệ

Giá chỉ từ 370.000.000 đ
Khuyến Mại
Giảm ngay 10.000.000 đ Tặng gói phụ kiện giá trị

Giá: Liên hệ

Giá chỉ từ 330.000.000 đ
Khuyến Mại
Giảm tiền mặt đến 5.000.000 đ Tặng gói phụ kiện trị giá 5.000.000 đ

Hyundai Grand i10 Sedan

Giá: Liên hệ

Giá chỉ từ 415.000.000 đ
Khuyến Mại
Tặng gói tiền mặt 5.000.000 đ Tặng gói phụ kiện trị giá 5.000.000 đ

Giá: Liên hệ

Giá chỉ từ 390.000.000 đ
Khuyến Mại
Tặng gói tiền mặt 5.000.000 đ Tặng gói phụ kiện trị giá 5.000.000 đ

Giá: Liên hệ

Giá chỉ từ 350.000.000 đ
Khuyến Mại
Giảm ngay 5.000.000 đ Tặng gói phụ kiện giá trị

Hyundai Accent

Giá: Liên hệ

Giá chỉ từ 542.100.000 đ
Khuyến Mại
Tặng 3 món phụ kiện  

Giá: Liên hệ

Giá chỉ từ 501.100.000 đ
Khuyến Mại
Tặng 3 món phụ kiện  

Giá: Liên hệ

Giá chỉ từ 472.100.000 đ
Khuyến Mại
Tặng 3 món phụ kiện  

Giá: Liên hệ

Liên hệ tư vấn
Giá chỉ từ 426.000.000 đ

Hyundai Elantra

Giá: Liên hệ

Giá chỉ từ 699.000.000 đ
Khuyến Mại
Giảm ngay tiền mặt đến 10.000.000 đ Tặng gói phụ kiện trị giá 15.000.000 đ

Giá: Liên hệ

Giá chỉ từ 655.000.000 đ
Khuyến Mại
Giảm ngay tiền mặt đến 10.000.000 đ Tặng gói phụ kiện trị giá 15.000.000 đ

560,000,000 

Giá chỉ từ 580.000.000 đ
Khuyến Mại
Giảm ngay tiền mặt đến 10.000.000 đ Tặng gói phụ kiện trị giá 15.000.000 đ

749,000,000 

Giá chỉ từ 739.000.000 đ

Hyundai Kona

Giá: Liên hệ

Giá chỉ từ 750.000.000 đ
Khuyến Mại
Giảm ngay tiền mặt đến 30.000.000 đ Tặng gói phụ kiện trị giá 10.000.000 đ

Giá: Liên hệ

Giá chỉ từ 699.000.000 đ
Khuyến Mại
Giảm ngay tiền mặt đến 30.000.000 đ Tặng gói phụ kiện trị giá 10.000.000 đ

Giá: Liên hệ

Giá chỉ từ 636.000.000 đ
Khuyến Mại
Giảm ngay tiền mặt đến 30.000.000 đ Tặng gói phụ kiện trị giá 10.000.000 đ

Hyundai Tucson

Giá: Liên hệ

Giá chỉ từ 932.000.000 đ
Khuyến Mại
Giảm ngay tiền mặt đến 10.000.000 đ Tặng gói phụ kiện trị giá 15.000.000 đ

Giá: Liên hệ

Giá chỉ từ 940.000.000 đ
Khuyến Mại
Giảm tiền mặt đến 10.000.000 đ Tặng gói phụ kiện trị giá 15.000.000 đ

Giá: Liên hệ

Giá chỉ từ 878.000.000 đ
Khuyến Mại
Giảm ngay tiền mặt đến 10.000.000 đ Tặng gói phụ kiện trị giá 15.000.000 đ

Giá: Liên hệ

Giá chỉ từ 799.000.000 đ
Khuyến Mại
Giảm ngay tiền mặt đến 10.000.000 đ Tặng gói phụ kiện trị giá 15.000.000 đ

Hyundai Santafe

Giá: Liên hệ

Giá chỉ từ 1.245.000.000 đ
Khuyến Mại
Tặng gói phụ kiện trị giá 15.000.000 đ  

Giá: Liên hệ

Giá chỉ từ 1.195.000.000 đ
Khuyến Mại
Giảm ngay tiền mặt đến 10.000.000 đ Tặng gói phụ kiện trị giá 15.000.000 đ

Giá: Liên hệ

Giá chỉ từ 1.055.000.000 đ
Khuyến Mại
Giảm ngay tiền mặt đến 10.000.000 đ Tặng gói phụ kiện trị giá 10.000.000 đ

Giá: Liên hệ

Giá chỉ từ 1.185.000.000đ
Khuyến Mại
Tặng gói phụ kiện trị giá 15.000.000 đ Tặng gói bảo dưỡng 1000km đầu tiên

Giá: Liên hệ

Giá chỉ từ 1.135.000.000 đ
Khuyến Mại
Giảm ngay 10.000.000 đ Tặng gói phụ kiện trị giá 15.000.000 đ

995,000,000 

Giá chỉ từ 995.000.000 đ
Khuyến Mại
Giảm tiền mặt đến 10.000.000 đ Tặng gói phụ kiện trị giá 15.000.000 đ

Giá Xe Hyundai Bình Định